بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
پروژه طراحی سایت

پروژه طراحی سایت

به هر یک از سفارشاتی که از طرف یک شخص حقیقی یا حقوقی به یک مرکز طراحی سایت سپرده می شود پروژه طراحی سایت گفته می شود. برای اجرای موفق هر پروژه خواه بزرگ باشد یا کوچک ، تیم طراحی سایت باید یک سری اطلاعاتی از کارفرمایان خود در یافت کند. این اطلاعات ، لازمه یک کار حرفه ای بوده  و به عقیده مدیران وب ساز رمز اصلی  رسیدن به موفقیت در طراحی سایت محسوب می شود. در وبساز پس از دریافت کامل این اطلاعات پروژه طراحی وب توسط یکی از تیم های طراحی سایت  شروع شده و مطابق با اهداف و نظرات کارفرما و همچنین تجربه کاری تیم ، پروژه طراحی وب سایت اجرا خواهد شد. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی اطلاعات اساسی که باید در هر یک از پروژه های طراحی سایت در اختیار گروه طراحی قرار بگیرد بپردازم.

هدف در پروژه طراحی سایت

اول و مهترین سئوالی که قبل از شروع هر پروژه طراحی سایت باید از کارفرمایان پرسیده شود این است که هدف اصلی در طراحی سایت او چیست؟ در این مرحله گروه طراحی وبسایت باید بدون دادن هیچ نظری  بطور کامل به صحبت های کارفرمایان خود گوش فرا دهند و اهداف آنها را از لای حرف های آنها به خوبی شناسایی کنند سپس با توجه به هدف در پروژه طراحی وبسایت ، اقدام به طراحی قالب اولیه سایت کنند.

عدم شناسایی اهداف طراحی سایت باعث سردر گم شدن گروه که مسئولیت ساخت سایت را به عهده گرفته اند خواهند شد که در نهایت نارضایتی کارفرمایان طراحی سایت را به دنبال خواهد داشت.

نحوه معرفی درپروژه طراحی سایت

دومین سئوالی که باید از متقاضیان ساخت وبسایت پرسیده شود نحوه معرفی آنها در پروژه به مخاطبین طراحی سایت می باشد. دانستن این موضوع که کارفرما می خواهد از نگاه بازدید کنندگان سایت چگونه دیده شود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

در پرسش های که در نحوه معرفی درپروژه طراحی سایت از کارفرما پرسیده می شود می توان به واقع بینانه بودن او پی برد؟ شاید بعضی از سفارش دهندگان طراحی سایت دارای انتظارات دست نیافتی باشند در اینجا توسعه متخصصین  به شما این است از بستن قرداد با چنین افرادی خودداری کنید زیرا ممکن است پروژه در ادامه کار دستخوش تغییرات فراوان شده و شما را از جواب گویی به سایر مشتریان بازدارد.

نوع مشتریان در پروژه طراحی سایت

در طراحی حرفه ای سایت یکی از وظایفی که به عهده مرکز طراحی سایت می باشد شناسایی روحیات و خواسته های مخاطبین سایت می باشد. نوع مشتریان در پروژه طراحی سایت باید بخوبی شناسایی شده و مطابق با نیاز های شان اقدام به طراحی قالب سایت و سایر امکانات طراحی سایت شود. عدم شناسایی مشتریان در پروژه های ساخت وب سایت می تواند مرگ خاموش در طراحی سایت را به دنبال داشته باشد.

نحوه تماس با مشتریان درپروژه طراحی وب سایت

در رابطه با طراحی صفحه تماس با ما که از مهمترین صفحات سایت می باشد حتما از متقاضیان طراحی سایت خود نظر بخواهید و مطابق با نظریات آنها اقدام به طراحی این صفحه حساس سایت کنید. از حقوق مسلم یک کارفرما در پروژه های ساخت وبسایت این است که نحوه تماس با مشتریان را در پروژه طراحی وب سایت خود مطابق با ایده های خود تنظیم کنند. دادن مشاوره های مفید به کارفرما در این زمینه می تواند موجب طراحی هرچه بهتر صفحه تماس با ما شود.

به عنوان کلام پایانی باید گفت برای پروژه طراحی وبسایت خود به دنبال شرکت حرفه ای باشید. وبساز با داشتن متخصصین حرفه ای و با طراحی انواع سایت میتواند بهترین گزینه برای پروژه های طراحی وب سایت شما به حساب آید. با وب ساز موفقیت در پروژه طراحی سایت را تجربه کنید.