بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
جوملا در طراحی سایت تمامی مقالات

جوملا در طراحی سایت

جوملا! یک‌سیستم مدیریَت محتوا فوق العاده‌تحت‌وب‌است‌که‌در ساختن سایت و ‌دیگر‌ برنامِه های‌تحت‌اینترنت‌به‌شما کمک‌‌می‌کند. مهِّمتر این که جوملا یک‌برنامه‌open source می باشد که‌به‌طور رایگان دراختیار همِه قرار ‌دارد‌.

جوملا! درعمل

جوملا بر‌‌ا‌‌ی‌قدرت‌بخشی‌به‌کلیه‌برنامه‌ها، ازیک‌‌صفحه‌شخصی‌ساده‌تا برنامِه های‌تحت‌وب‌شرکت‌های‌عظیم اِستفاده می‌شود. چند گزینه از موارد اِستفاده جوملا! به‌شرح زیراست:

- پرتال ها و‌یا‌ سایت های‌شرکت‌های‌عظیم

- تجارت‌آنلاین

- سایت های‌تجاری‌در مقیاس کوچک

- سایت های‌سازمانی‌و رایگان

- کاربردهای دولتی

- اینترنت‌و اینترانت‌های‌شرکت‌های‌عظیم

- وب سایت های‌مَذهبي و مُرتبط با‌آموزش

- صفحات‌شخصی‌و خانوادگی

- پورتال‌های مبتنی‌بر گروه‌ها و اصناف

- مجلات‌و روزنامه‌ها

جوملا! میتواند به‌سادگی‌در مهار تمامی‌قسمت‌های‌سایت شما، ازافزودن محتوا و تَصویر‌تا‌ بروز رسانی‌کاتالوگ‌محصولات‌و‌یا‌ رزرواسیون‌آنلاین اِستفاده شود و شرکت‌وب ساز از جمله‌شرکتهای‌برنامه‌نویسی‌است‌که‌در این گزینه تحقیقات‌جامعی‌کرده‌و موفق به‌طراحی‌سایتهای‌کوچک‌‌و بزرگی‌با این‌نرم افزار گردیده‌است‌.

جوملا! بر‌‌ا‌‌ی‌مصرف کنندگان نهایی

بسته‌نرم افزاری‌جوملا! طوری‌طراحی‌شده‌که‌حتی‌کاربران عادی‌هم میتوانند آن‌را به‌سادگی‌نصب‌کنند. بیشتر کاربران درنصب‌و بهره‌مندی از نرم افزارجوملا فارسی‌به‌مشکلی‌بر نخورده‌اند کما این که کاربران مبتدی‌از پشتیبانی‌فراوان برخوردارند. هم اکنون ما ازتعداد زیادی‌فعّال و علاقه‌مند، و بیش‌از چندين هِزار نفر کاربر و برنامِه نویس درانجمن هاي ‌خود‌ برخورداریم که‌این تعداد پیوسته رو به افزایش است. جوملا در طراحی سایت

زمانیکه جوملا! نَصب و مجهز به‌کار شد، حتّی کاربران مبتدی‌میتوانند به‌سادگی‌محتوا‌را اضافه‌و‌یا‌ ویرایِش، تصاویر‌را بروزرسانی‌و اطّلاعاتی‌را که‌جربان حیاتی‌شرکت‌شما است مهار کنند. هر شخصی‌با دانش مقدماتی‌پردازش متن میتواند یک‌وبسایت مبتنی‌بر جوملا!‌را مدیریت‌کند ولی‌این با اهمیت نیز هم حائذ اهمّیت ‌ا‌ست که‌چگونگی‌نصب‌جوملا بسیار با اهیمت است و کارکرد آن منوط به‌نصب‌درست‌آنست و وب ساز از شرکتهای‌طراحی‌سایتی‌است‌که‌در این‌ضمینه‌تحقیقات‌جامعه‌داشته‌است‌. جوملا در طراحی سایت

توسط یک‌واسط مبتنی‌بر مرورگر اینترنتی‌شما قادر خواهید بود‌تا‌ براحتی مطالب‌یا خبرهای جدید‌را اضافه، صفحات‌پرسنلی، فهرست مشاغل و تصاویر محصولات‌را مهار و تعداد نامحدودی‌بخش و مطلب‌روی‌وبسایت خود ایجاد کنید.

با جوملا! حَرکت به‌مرحله دیگر

جوملا! سهم بسزائی‌در سازمان و رهبری‌محتویات‌مورد احتیاج بر‌‌ا‌‌ی‌راه‌اندازی‌وبسایت شما‌را بازی‌می‌کند. امّا‌ برای‌بسیاری‌از کاربرها، توان واقعی‌جوملا! درساختار برنامِه آن قرار ‌دارد‌ که‌دست‌هِزاران کاربر حرفه‌ای‌در سر‌تا‌ سر جهان‌را برای‌خلق add‌-‌ons (ضمائم) و پَسوند ها extension قوی‌باز گذاشته‌است.

این‌ها تنها چند مثال ازصد ها extension موجود هستند:

- دینامیک‌‌برای‌سازنده‌ها

- دایرکتوری‌های تجاری‌یا سازمانی

- مدیریَت اسناد

- تَصویر و گالری‌های چند رسانه‌ای

- ابرازهای سبد خرید و تجارت‌الکترونیکی

- نرم افزار گپ و محلّ و تالار های گفتگو و تبادل نظر

- تقویم

- نرم افزار بلاگ‌و مديريت‌و توليد وبلاگ

- خدمات‌کتابچه‌راهنما

- خبرنامه‌های‌و نامه‌الکترونیکی

- اَبزارهای گزارش دهی‌و جمع‌آوری داده‌ها

- سیستِم های‌تبلیغات‌توسط بنر

- خدمات‌آبونمان شدن

- و غیره

شما قادر هستید نمونه های بیش تری را درلیست‌راهنمای‌رو به‌رشد extensionهای‌ما پیدا کنید . و‌یا‌ به‌صفحه‌نمونه‌کار های وب ساز مراجعه‌کنید و طراحی وب سایت های‌انجام شده‌را ببینید‌آمادگی‌متحیر شدن ازکار های مهیج که‌حاصل جامعه‌برنامه‌نویسان فعّال ما ‌ا‌ست‌را داشته‌باشید. جوملا در طراحی سایت

جوملا!! بر‌‌ا‌‌ی‌توسعه‌دهنده‌ها

بعضی از شرکت‌ها و‌یا‌ سازمانها، انتظاراتی‌دارند که‌در حال حاضر ازتوان جوملا! ی‌اولیه‌و‌یا‌ extensionهای‌موجود خارج ‌ا‌ست. خوشبَختانه جوملا! ، یک‌ساختار برنامِه قوی‌را ارایه میدهد به‌طوریکه‌توسعه‌دهنده‌گان‌را قادر می‌سازد‌تا‌ ضمائم‌های ناب‌بسازند که‌این ‌خود‌ توان جوملا!‌را به‌مسیر های بی‌حد و مرز مَجازی بسط میدهد. جوملا در طراحی سایت

با کمک ساختار اصلی‌، توسعه‌دهنده‌گان میتوانند براحتی مورد ها ذیل‌را بسازند:

- سیستِمهای‌تجارت‌الکترونیکی‌یکپارچه

- سیستِم های‌نظارت‌بر موجودی‌کالا جوملا در طراحی سایت

- اَبزارهای گزارش نویسی‌داده‌ها

- راهنمای‌محصولات‌ویژه

- دفترچه‌های‌راهنمای‌تجارت‌مرکب‌(مجموعه‌ای) جوملا در طراحی سایت

- سیستِم های‌رزرواسیون

- اَبزارهای ارتباطی جوملا در طراحی سایت

- پل‌های برنامه

-‌یا‌ هر گونه برنامه‌‌دیگر‌ی‌که‌مناسب‌یک‌‌نیاز خاص باشد . . . جوملا در طراحی سایت

اگر شرکت‌و‌یا‌ سازمان شما فاکتور سومی‌بنام توسعه‌دهنده‌جوملا!‌را به‌خدمت‌بگیرد و‌یا‌ با بهره‌گیری‌از ساختار جوملا! یک‌نرم افزار درون سازمانی‌بسازید، شما سکوی‌بازی‌را ساخته‌اید که‌شما‌را محدود به‌هیچ توسعه‌دهنده‌و‌یا‌ برنامه‌بسته‌و انحصاری‌‌دیگر‌ی‌نمی‌کند. جوملا در طراحی سایت

شما قادر هستید درباره‌توسعه‌دادن روی‌ساختار جوملا! درشبکه‌توسعه‌دهنده‌ما بیش تر مطلع شوید. زیبائی‌جوملا! دراینست که شما قادر هستید با اِستفاده قدرتمندانه‌از ساختار جوملا! و نحوه‌داده‌پردازی‌برنامه‌با کاربر، محصولات‌خود‌را به‌کاربر های نهائی‌خود درمحیطی‌آشنا و پر قدرت ارائه‌دهید. جوملا در طراحی سایت

هیچ خرجی‌ندارد، جوملا! رایگان و باز ‌بو‌د‌ه‌ و تحت‌لیسانس GPL دردسترس همِه میباشد. ما ادعا نمی‌کنیم که‌کامل هستیم و نمی‌توانیم قول دهیم که‌تمام احتیاج دنیا‌را بر‌آورده‌کنیم. امّا‌ برای‌بسیاری از برنامِه های‌وب، برنامِه ما همان چیزیست که‌برای‌اینکار به‌آن احتیاج ‌ا‌ست. درهر نُسخه، ما ویژه‌گی‌های فوق العاده‌ای‌را به‌آن اضافه‌می‌کنیم، و‌با‌ رهنمود های جامعه‌کاربر های عزیزمان درصدد هستیم‌تا‌ نرم افزار های رقابتی‌و پیروزمندانه‌ای‌را بر‌‌ا‌‌ی‌سال‌های آتی‌عرضه‌کنیم .